Mat till katten


Bolagsskatten – knappast mat till katten

Det råder enighet kring företagens betydelse för fler jobb - därför vill regeringen sänka bolagsskatten. Marginellt som jobbskapande åtgärd för tillväxtföretagen. Av de bolag som startats sedan hösten 2006 betalade sju av tio som mest 50 000 kronor i bolagskatt 2011.
I Malmö startades 8 företag om dagen 2011. 63 % enskilda firmor, 31 % aktiebolag.

Det finns många, ägarledda företag med anställningsvilja. Det är i dessa företag som nettosysselsättning skett; företag med max 50 anställda har under de senaste 20 åren svarat för fyra av fem nya jobb.

Många tillväxthinder beror på politiska beslut. Om målsättningen är att få bukt med arbetslösheten måste åtgärder som gynnar jobbtillväxten prioriteras.

1. Det måste bli lättare att finansiera tillväxt. Sex av tio företag finansieras med eget sparande, för yngre företagare är andelen ännu högre. Ungefär åtta av tio företag växer genom vinstmedel. För nya, växande företag som ännu inte skapat vinster består utmaningen i hur tillväxten ska finansieras.

Därför bör ett investeraravdrag som ger privatpersoner en skatterabatt när de investerar i mindre bolag införas.

2. Det måste bli billigare att anställa. De höga kostnaderna är det största tillväxthindret. Som ett resultat av minskade kostnader för de sociala trygghetssystemen har andelen ren skatt i arbetsgivaravgiften ökat. I dag utgör den nära en tredjedel av den totala arbetsgivaravgiften. Även om det finns riktade satsningar med lägre avgifter för vissa grupper är löneskatterna och de sociala avgifterna ytterst betungande för många företag.

Vi föreslår sänkta arbetsgivaravgifter genom ett ”grundavdrag¨ innebärande att den allmänna löneavgiften på drygt 9 procentenheter av lönesumman tas bort för alla företag, dock endast upp till en maximal nedsättning på knappt 300 000 kronor per företag eller motsvarande en lönesumma om ungefär 3,2 miljoner kronor.

Hur det går för företagen är avgörande för om människor kan gå från arbetslöshet till arbete. Det kan inte sägas tillräckligt ofta: det är inte politikerna som skapar jobben, det kan enbart företagarna göra.
Bolagsskatten ger knappast mat till katten.

Bara en sån sak


Elisabeth Thand Ringqvist
Vd Företagarna

Dan Andersson
Styrelsen Företagarna Malmö


2012-09-02

Tidigare nyheter 2012


Det är dumt att inte vara medlem.

Vad är vitsen med Företagarna Malmö?

Hitta oss på facebook

Glöm inte att följa och gilla oss på Facebook

Info om medlemskapet

Info om medlemskapet
Med siktet på ett bättre företagareklimat och med ett grymt bra lokalsinne.
Men det är inte allt!

Allt om medlemskapet och ansökningsformulär, hittar du här.

Bara en sån sak

#4av5jobb

#4av5jobb
Vem skapar jobben i Malmö?

BARA EN SÅN SAK

BARA EN SÅN SAK
Kan du fritt hämta här, både som musik och/eller mobilsignal.
Så det hörs vem du är.

Förmånspartners