Tid att vara företagare

Ge oss företagare tid att vara företagare

Det senaste ”kloka” förslaget till regeringen som gäller svenska företagare är den så kallade Månadsuppgiftsutredningen. Kort innebär förslaget att vi företagare inte bara som idag ska lämna skattedeklaration till Skatteverket varje månad, utan i fortsättningen ska vi även varje månad lämna uppgifter om hur mycket lön, förmåner och sjuklön varje anställd har fått och för vilken period ersättningen gäller.
Naturligtvis som vanligt finns det ett straffbelopp då uppgifterna är en minut försenade, om deklarationen lämnas elektroniskt.

Företagarna tycker hela förslaget är mycket märkligt, inte minst eftersom samtliga politiska partier är rörande eniga om att förenkla regelbördan för företag.

Regelbördan är en av de vanligaste orsakerna till att företagare inte vill expandera sina företag – administrationen tar helt enkelt för mycket tid. Detta tillsammans med det otroliga ansvar man tar när man anställer en person, gör att alldeles för många soloföretagare med enorma tillväxtmöjligheter väljer att inte utveckla sitt företag och anställa.

För storföretagen med en HR-avdelning och befintliga löneprogram som redan hanterar dessa uppgifter spelar inte förslaget kanske inte så stor roll. Men, av Sveriges knappt 800.000 företag har 91% under 5 anställda. 70% av dessa eller 560.000 företag är soloföretagare.
För oss kommer förslaget att innebära ytterligare obetalda timmar som ska plussas på den tid som administrationen redan tar, ett svartarbete åt skatteverket.

Är det inte bättre att vi sysslar med det vi verkligen vill, d.v.s att utveckla våra företag?

Naturligtvis ligger det ett egenintresse i att utveckla sitt företag, men det är inte hela sanningen. Under de sista 20 åren har 9 av 10 nya privata jobb skapats av små företag och det finns fler anställda inom små företag än hela den offentliga sektorn.
Trots att 560.000 företag inte har någon anställd....

Ska Sverige klara av att tackla finansoro och alla framtida utmaningar mot vårt välfärdssamhälle så är det inte fler obetalda timmar med administration företagen behöver, utan tillväxt i småföretagen och fler som satsar på att bli företagare.

Så Företagarna kommer naturligtvis att göra allt vi kan för är att skicka Månadsuppgiftsutredningen dit den där den hör hemma – i papperskorgen.

BARA EN SÅN SAK
Frans Hellstrand Ordf. Företagarna Trelleborg
Dan Andersson Ordf. Företagarna Malmö


2012-01-20

Tidigare nyheter 2012


Det är dumt att inte vara medlem.

Vad är vitsen med Företagarna Malmö?

Hitta oss på facebook

Glöm inte att följa och gilla oss på Facebook

Info om medlemskapet

Info om medlemskapet
Med siktet på ett bättre företagareklimat och med ett grymt bra lokalsinne.
Men det är inte allt!

Allt om medlemskapet och ansökningsformulär, hittar du här.

Bara en sån sak

#4av5jobb

#4av5jobb
Vem skapar jobben i Malmö?

BARA EN SÅN SAK

BARA EN SÅN SAK
Kan du fritt hämta här, både som musik och/eller mobilsignal.
Så det hörs vem du är.

Förmånspartners